Dne 16. záři 2020 byl poslední den, kdy bylo možné se registrovat a doručit požadované doklady. Nyní je již AKCE ukončena, veškeré objednávky učiněné a potvrzené před tímto datem vyřizujeme a v nejbližších dnech budou uspokojeny. Budeme vás informovat e-mailem o průběhu.

Váš účet je stále aktivní a můžete se do něj přihlásit. Najdete tam veškeré informace o vaší objednávce.

Výběr malých domácích spotřebičů, na které můžete uplatnit kód na 80 % slevu.

Reklamační řád

Reklamačním řádem je stanoven postup, resp. řešení reklamace – vzniklé závady, nedostatku u výrobku pro kupujícího. Ze zákona uplatňuje kupující nárok na řešení reklamace u prodávajícího. Kupující může využít k nahlášení reklamace bezplatnou linku 800 105 505, nebo internetový formulář pod odkazem https://www.gorenje.cz/zakaznicky-servis/servis/formular-pro-objednani-servisni-opravy  na internetových stránkách gorenje.cz. Případně může nahlásit reklamaci prostřednictvím elektronické pošty na adrese servis@gorenje.cz

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:


v případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy


v případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od Smlouvy


v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy


jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.


Reklamace se nevztahují na případy:

Reklamované zboží lze zasílat na adresu Gorenje spol. s.r.o., Hlavní 318, 250 64  Měšice u Prahy

Další podrobnosti jsou upraveny na internetových stránkách prodávajícího pod odkazem https://www.gorenje.cz/zakaznicky-servis